VSB Fonds

Kunst & Cultuur, geld voor uw culturele project

VSBfonds gelooft dat de werking van kunst en cultuur op het individu, collectieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Het helpt ons om emoties te uiten, maar ook inspiratie en troost te ervaren. Het biedt mensen de mogelijkheid zichzelf creatief uit te drukken, wat zorgt voor zingeving en verbinding met anderen.

Door kunst en cultuur te ervaren, leren mensen beter reflecteren op zichzelf en anderen, en worden ze in staat gesteld anders te denken. Dit zorgt vaak voor een bredere kijk op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Het leert ons met meer empathie voor anderen samen te leven. Als cultuurfonds vinden we het belangrijk projecten financieel te ondersteunen die deze effecten tot stand brengen.

Het werkveld van kunst & cultuur is breed. Omdat VSBfonds niet in staat is het hele werkveld financieel te ondersteunen richten wij ons op dié projecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Als aanvrager moet u duidelijk kunnen aantonen wat u bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. En vinden wij het belangrijk dat het project zorgt voor directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen.
Deze criteria vinden wij belangrijk:

Is het project ontstaan vanuit een maatschappelijk bewustzijn of belang?
Kunt u duidelijk uitleggen waarom u dit project doet, wat u precies gaat doen en voor wie?
Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling van het plan?
Is er nagedacht over het creëren van een open en gastvrije houding, zodat elk publiek zich welkom voelt? Is er binnen het project aandacht voor diversiteit?
Realiseert uw project de beoogde impact bij de doelgroep?

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk