Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Vult u dan onderstaand aanmeldformulier in.

 

Naam Vereniging/kunstenaar of band (verplicht)

Postadres]

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Bezoekadres

Voorzitter

Telefoonnummer (verplicht)

Mobiele nummer

E-mail (verplicht)

Website (verplicht)

U kunt twee afbeeldingen toevoegen aan uw bericht.
- Afbeelding voor de banner (1177 × 412 pixels)

- Afbeelding profielfoto (140 x 140 pixels)

Activiteiten (verplicht)

Bij het aanmelden van uw vraag, aanbod of activiteit wordt er gekeken of de tekst geen afwijkende, discriminerende of belastende teksten bevat.

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk