Vocaal Ensemble Lobet den Hernn

Lobet den Herrn is een koor met 25 enthousiaste leden die een passie hebben voor klassieke muziek.

Onze naam geeft uitdrukking aan ons primaire doel: God loven. Daarnaast streven wij ernaar koormuziek uit verschillende perioden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Lobet den Herrn staat onder leiding van Wouter Harbers.

De naam van ons koor, ‘Lobet den Herrn’, weerspiegelt wie wij willen zijn. We zingen muziek tot eer van God. Daarnaast is ons doel om zowel bekende als minder bekende christelijke koormuziek uit verschillende stijlperioden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Lobet den Herrn streeft naar kwaliteit: muzikaliteit, een goede koorklank en een verzorgde uitspraak.

Lobet den Herrn bestaat momenteel uit 25 zangers: 9 sopranen, 7 alten, 4 tenoren en 5 bassen. Er is nog ruimte voor extra zangers, met name tenoren.

Lobet den Herrn repeteert ongeveer drie keer per maand op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Villa Weijpoort te Nieuwerbrug.

Lobet den Herrn streeft ernaar ten minste eenmaal per jaar een eigen concert te geven. Het koor staat daarnaast open voor verzoeken om medewerking te verlenen aan andere uitvoeringen. Lobet den Herrn heeft een breed repertoire: van Bach, Mendelssohn en Händel tot Engelse carols. Het koor zingt ook muziek van eigentijdse componisten, zoals het paasoratorium van Dirk Zwart.

Onze dirigent Wouter Harbers is vooral actief als pianist, maar heeft zich ook verdiept in koordirectie. Al tijdens zijn studie dirigeerde hij een projectkoor. Hij volgde vakken koordirectie aan het conservatorium bij Joop Schets en kreeg privélessen van dirigent Patrick van der Linden.

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk