Toneelklup Animoso

Toneelklup Animoso is sinds 1978 een begrip in Nieuwerbrug en omstreken.

Ooit begonnen als een vriendenclubje onder de noemer van Nirvana, wat destijds een jeugdsoos was. De belangrijkste grondlegger is Cees Brouwer, nog steeds betrokken als hoffotograaf bij de klup. Van drie aparte afdelingen, te weten kinder, jeugd en volwassen toneel zijn we ingekrompen tot alleen nog het volwassenen toneel.

Elk jaar hebben we drie avonden uitvoering, vrijwel altijd uitverkocht.

De avonden vinden plaats in het Wierickehuis

Op dit moment bestaat de klup uit 15 spelers/medewerkers maar er kunnen altijd (vooral MANNEN) mensen bij. Eigenwijs zoals Nieuwerbruggers zijn het liefst mensen uit het dorp zelf.

Info op te vragen bij ondergetekende, er is GEEN web-site.

 

 

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk