Theatergroep Uit & Thuis amateur theater in Reeuwijk

Bezoekadres: Donderdagavond in Lose End/ Zalencentrum De Brug te Reeuwijk van 20.00 uur – 10.30 uur.

Theatergroep Uit & Thuis

Theatergroep Uit & Thuis is een Reeuwijkse amateur theatergroep die al ruim 70 jaar bestaat.
De jaarlijkse uitvoeringen in het voorjaar, in Zalencentrum de Brug, zijn de hoofdactiviteiten van deze enthousiaste groep mensen. De vereniging bestaat uit een showballet en een toneelafdeling die ondersteund worden door onze technici van licht en geluid en onze decorploeg.

Elk jaar wordt een nieuwe show gemaakt, bestaande uit een afwisselend programma van cabaret, sketches, dans en zang rond een bepaald thema. Zo hebben we de afgelopen jaren shows gehad die zich afspeelden op school, in de zorg en in een hotel.
De voorbereidingen starten in april direct na de laatste uitvoering. Soms bestaat er al een basisidee, maar heel vaak beginnen we met een lege blocnote. We gaan dan met een groepje brainstormen om vervolgens de meest bruikbare ideeën te selecteren. Ons productieteam werkt in de periode april tot augustus hard om de ideeën gestalte te geven. In september hebben we dan bij de eerste repetitie van het nieuwe seizoen, het programma ‘in de steigers staan’, dat gedurende het jaar zijn definitieve vorm krijgt en in het voorjaar leidt tot een spetterende voorstelling!
Toneelkleding verhuur
Veel van de kleding die u kunt zien tijdens onze voorstellingen is door ons eigen kledingteam gemaakt. De kleding wordt na de shows opgeslagen op onze kledingzolder.
U kunt deze kleding huren voor carnaval of feestjes. Wij geven u graag advies over de kleding.

Belt u even met Ilona, 06-13338344 en maak een afspraak om langs te komen.
Het adres is Henegouwerweg 26 F te Waddinxveen

Sint en Pieten verhuur
Ieder jaar rond 5 december kunt u Sinterklaas met twee van zijn Pieten bij u thuis langs laten komen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Contact
Bezoekadres: Zalencentrum De Brug te Reeuwijk op donderdagavonden van 19.00 uur – 22.30 uur.
Mailadres: info@uitenthuis.net
Website: http://www.uitenthuis.net

Contact

Theatergroep Uit & Thuis: bezoek adres
Zalencentrum de Brug Reeuwijk donderdag van 19.00 uur tot 22.30 uur

Reeuwijk


info@uitenthuis.net
http://www.uitenthuis.net

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk