Stichting Sluipwijkse “Margriet”

De Sluipwijkse Vereniging Margriet is opgericht op 6 november 1945. De afkomst van onze naam is deels die van prinses Margriet en deels afkomstig van de bekende bloem, die ook terug komt in ons logo. Meer hierover kunt u lezen onder historie op onze site www.sluipwijksemargriet.nl

Onze vereniging heeft als doel een keer per jaar een zomerfeest te organiseren en een keer per jaar een contactavond in de winter te organiseren. Wat dit precies inhoud kunt u terug vinden onder zomerprogramma en winterprogramma.

Historie

1945: de oorlog was voorbij en de dames Jo Hagen en Neeltje Koster de Leeuw, woonachtig te Sluipwijk (Sluipwijk is een kern van gemeente Bodegraven-Reeuwijk), wilden iets gezelligs organiseren voor de buurt.

Op 10 augustus 1945 nam Jo Hagen het initiatief om een vergadering te beleggen. Deze avond trad zij als voorzitster op. In het verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde gemeente Sluipwijk werd er besloten om een vereniging op te zetten met als naam ‘Margriet’. Dominee De Lindt stelde deze naam voor, omdat het deels met het Koninklijk Huis te maken had, maar ook omdat er in Reeuwijk zoveel mooie margrieten in de tuin stonden te bloeien.

Het eerste feest werd georganiseerd door tien bestuursleden. Hierin zaten ook de twee dames. Op 31 augustus 1945 was er voor de eerste keer een Margrietfeest. Er waren spellen voor jong en oud.

Op 14 september van dat jaar was de tweede vergadering en werd er een echt bestuur gekozen. De dames vielen af en de Sluipwijkse vereniging Margriet vormde met negen heren het bestuur: dhr. M. Hagen, Jan Edelman, Wout Groenendijk, Jaap Koster, Gerrit Verwey, dhr. A. G. Boon, Piet van Es en Adriaan van Dam. 51 jaar heeft het bestuur uit alleen mannen bestaan, daarna kwamen er toch weer vrouwen bij.

Vrijwilligers

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers! Natuurlijk zijn we dan ook constant op zoek naar vrijwilligers. En wel vrijwilligers op alle vlakken. Om wat voorbeelden te noemen: chauffeurs, klussers, creatievelingen, standbemanning, organisators, keukenhulp, en natuurlijk mensen die gewoon willen helpen tijdens ons zomer of winterprogramma.
Heeft u interesse, mail dan naar sluipwijksemargriet@gmail.com

Leden

Onze vereniging kan bestaan dankzij haar leden. Hoe meer leden hoe meer leuke dingen wij kunnen organiseren. Om lid te worden hoef je niet perse Sluipwijker te zijn! Iedereen kan lid worden. Wilt u lid worden, mail dan naar sluipwijksemargriet@gmail.com

Donateur

Mocht u geen lid willen worden van de Sluipwijkse Margriet, maar u draagt de stichting wel een warm hart toe, dan kunt u donateur worden (dit kan tot maximaal 2 weken voor het Margrietfeest). Donateur bent u vanaf €12,– per jaar.
Wilt u donateur worden, mail dan naar sluipwijksemargriet@gmail.com

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk