Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk

BEELDENDE KUNST

Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk organiseert de twee jaarlijkse atelierroute in onze gemeente.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het presenteren van kunst in het algemeen. De stichting tracht dit ondermeer te bereiken met het houden van een atelierroute

Hoe een idee uitgroeit tot evenement

In 2001 vormde zich een groepje kunstenaars onder de naam “Reisgenoten” in de gemeente Bodegraven. Een aantal jaren sloten zij zich aan bij “open-tuin” dagen om hun werk te exposeren.

Jacques Kamminga zorgde voor meer bekendheid door informatie in diverse lokale bladen, een zelfgemaakte stencil folder en rood/witte vlaggen op locatie.

De toenmalige voorzitter Jelle Drenth had zich inmiddels bij de groep aangesloten en een kleurrijker folder ontworpen. In 2010 werd er voor het eerst subsidie aangevraagd en sponsors leverden hun onontbeerlijke bijdrage.

In 2012 kreeg de organisatie meer steun van vrijwilligers en konden taken worden verdeeld. De kunstroute telde dat jaar 45 deelnemers op 24 locaties. Er was een overzichtsexpositie in het Evertshuis en een wethouder verrichtte de opening. Het evenement groeide.

In de gemeente Reeuwijk werd inmiddels op initiatief van de Rotary-club door vrijwilligers een eigen atelierroute georganiseerd onder de naam “Kunst aan de Plas”. Het mooie plassengebied maakte de route extra aantrekkelijk. De diverse kernen in de omgeving èn Bodegraven en Reeuwijk werden samengevoegd tot één gemeente met de naam “Bodegraven-Reeuwijk”.

Dit vroeg om een samengaan van van beide kunstroutes. Het resultaat is de huidige stichting “Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk” met een actief bestuur dat tweejaarlijks de kunstroute organiseert.

In 2014 waren er 101 en in 2016, 102 deelnemers. In 2015 werd ook begonnen met een nieuwjaarbijeenkomst en de eerste tweejaarlijkse kunstmarkt. Inmiddels heeft de organisatie met steun van de gemeente een fraaie website ontwikkeld nadat Jelle Drenth jarenlang de kunstroute heeft gepromoot met zijn zelf ontworpen site, waaraan hij veel vrije uren heeft besteed.

Deelnemers kregen daardoor de gelegenheid zich te profileren. Zo is belangeloze inzet van een aantal enthousiaste inwoners uitgegroeid tot een initiatief met volwassen publiciteit waarnaar om het jaar in de lente door deelnemers èn bezoekers wordt uitgekeken.

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk