Stichting Historische Kring Bodegraven

Iedere eerste dinsdagochtend van de maand (behalve December, Januari, Juni, Juli en Augustus en September) bekijken en inzamelen van foto’s over een bepaald onderwerp in het restaurant van De Meent, Willem de Zwijgerstraat van 10.00 tot 11.30 uur.

Op initiatief van wethouder Koos Karssen is bij zijn afscheid als wethouder van Bodegraven door enkele Bodegravers de Historische Kring opgericht.Er is gekozen voor een stichtingsvorm met donateurs. Op 27 januari 2004 is de akte bij de notaris gepasseerd.

De Stichting Historische Kring Bodegraven heeft ten doel: het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van de gemeente Bodegraven, dorpskernen Nieuwerbrug en De Meije.
De Historische Kring ontwikkelt hier van uit onder meer de volgende activiteiten:

. Het initiëren en subsidiëren van onderzoek.
. Het bevorderen van het bewaren en archiveren van geschriften en andere media betreffende de historie van de gemeente Bodegraven en de dorpskernen Nieuwerbrug en De Meije.
. Het organiseren van bijeenkomsten.
. Het optreden naar overheden, instellingen en bedrijven, daar waar nodig om teniet gaan te voorkomen van voorwerpen en media betreffende de historie van de gemeente Bodegraven de dorpskernen Nieuwerbrug en De Meije.

Het logo is ontworpen door Alphons van Leeuwen. De oude veenschop uit het wapen van Bodegraven staat als symbool voor het uitspitten van hetgeen wij als Historische  Kring belangrijk vinden. De open cirkeldelen geven aan: “kom in de kring”. Tijdens de voorbereidingen van de oprichting hebben wij goede hulp gekregen van het Streekarchief Rijnstreek in  Woerden. Bij de oprichting hebben zich een kleine honderd personen als begunstiger opgegeven. De donatie is door het bestuur vastgesteld op € 15,- per jaar. Elke 1e dinsdag van de maand is er een inloopochtend in De Meent, Willem de Zwijgerstraat Bodegraven. Iedere ochtend  zal een ander thema hebben. Aansluitend zal dan in een grote zaal een diapresentatie over hetzelfde thema gegeven worden. Als thema zullen als uitgangspunt een of meer straten worden gekozen. De toegang is gratis. Op de pagina activiteiten ziet u het jaarprogramma. Twee keer per jaar wordt een boekje uitgegeven met Boreftse Berichten.

Contact

Broos de Groot
Vossestaart 14
2411 ML
Bodegraven

0172-611451 of 06-166476897
info@historischekringbodegraven.nl
http://www.historischekringbodegraven.nl

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk