De Protestants Christelijke Zangvereniging “Revival” (Bodegraven)

Wij zijn het Gereformeerd koor Revival uit Bodegraven.

Wie zijn wij

Wij zijn Revival, een Protestants Christelijke Zangvereniging in Bodegraven.
Ieder die van zingen houdt en zich kan vinden in het repertoire, is van harte welkom.
Het Koor-Revival: heeft als doel, door middel van zang en muziek, Gods naam uit te dragen. werkt meerdere keren per jaar mee aan kerkdiensten, hiermee hoopt het koor haar doel “Gods naam uitdragen”, te bereiken.

Geschiedenis

Het begint in oktober 1939, toen is het “Gereformeerd Evangelisatiekoor” opgericht.

Doel van het koor was om “met zingen van christelijke liederen, het woord van God uit te dragen” in kerkdiensten. Eén van de eerste dirigenten was Arie Pronk.

Met de 50e verjaardag van het koor, in 1989, is de naam van het koor aangepast in Gereformeerd Evangelisatiekoor “Deo Cantemus”.
Bij de fusie met jongerenkoor Excited!, in 1997, is de naam wederom veranderd. De koren gingen verder als één koor: “Gereformeerd koor Revival”. Het doel van dit koor was nog steeds “het uitdragen en verspreiden van het woord Gods door middel van zang en muziek”.

Begin 2000 waren er in de omgeving van Bodegraven een aantal koren die stopten. Het ledenaantal van deze koren liep terug of het bestuur was niet rond te krijgen. Veel leden van de gestopte koren, wisten de weg te vinden naar Revival. Het koor groeide en weer werd de naam enigszins aangepast. Sinds 2011 is de volledige naam van het koor: “Protestants Christelijke Zangvereniging Revival”. Maar in de wandelgangen is het “Koor-Revival”.
Door de jaren heen hebben verschillende dirigenten voor het koor gestaan. Sinds september 2011 is Henk Hilgeman onze dirigent. De vaste begeleider van het koor is Ad van Pelt.

De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in ’t Centrum van de Ontmoetingskerk, ingang Willemstraat 15, Bodegraven.

In de zomerperiode, van 7 juni tot 23 augustus 2018, vervallen de repetities.
De repetitie van 18 oktober 2018 vervalt i.v.m. de ledenvergadering.
De laatste repetitie van 2018 is 20 december.
Op 10 januari 2019 is de eerste repetitie van het nieuwe jaar.

Contact

Corrie Miep Bukman
Abeelhof 15
3465 TL
Driebruggen

0172-618486
bukman85@casema.nl
http://www.koor-revival.nl

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk