Oukoopse molen

Geschiedenis

De molen bemaalde vroeger de polder Oukoop & Negenviertel (ca. 240 ha en opvoerhoogte 1,60 m.) en het bouwjaar is niet precies bekend (17e eeuw). Mogelijk is een voorganger van de huidige molen door de Franse troepen in het rampjaar 1672 door brand vernietigd.
De vorige eigenaar van de molen, De Goudse Verzekeringsmaatschappij N.V., heeft momenteel nog wel het visrecht op het omliggende water.
Eind 20e eeuw is de molen gerestaureerd. Is nu bedrijfsvaardig en vervult een hulpfunctie bij het op peil houden van het polderwater.

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk