Marleen van Lanen

‘Kunst neemt je mee naar een wereld waarin alles kan!’

De liefde voor kunst en creativiteit vormt de rode draad in mijn carrière.

Ik doel op de schilderijen, tekeningen en kinderboeken die ik maak, maar ook op het enthousiasmeren van anderen hiervoor. Deze overdracht vindt op verschillende manieren plaats:

tijdens lessen beeldende vorming of kunstgeschiedenis, of juist in de vorm van teksten, lessen en educatieve programma’s die ik schrijf voor scholen, musea en culturele instellingen.

Door lesmateriaal inhoudelijk en visueel aantrekkelijk te maken, leren kinderen en volwassenen zonder dat ze zich daar bewust van zijn.

De kinderboeken die ik maak, zijn niet altijd als lesmateriaal bedoeld, maar sluiten daar wel bij aan: ik wil de fantasie prikkelen, maar kinderen ook zelfvertrouwen meegeven.

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk