Kras Societeit

Jongeren Centrum

WAT IS KRAS

Kras is tijdens de oprichtingsvergadering van 31 januari 1959 officieel van start gegaan. De achtergrond van dit alles is als volgt: Een groep van pakweg 10-15 vrienden zaten begin 1959 gezamenlijk op de Rooms Katholieke Mulo aan de Overtocht in Bodegraven. Hier vierde het “zware regime” onder leiding van zusters Franciscanessen en rector Konijn hoogtij. Dit schepte een bijzondere vriendschapsband die na het eindexamen bleef voortduren.

Cafés waren uit den boze, discotheken (voor de jongere lezers) waren er toen nog niet en daarbij was de scheiding tussen de verschillende godsdiensten nog zeer streng. Dus toen Willem Bakker (één van de vrienden) het in zijn hoofd haalde om op 10 januari 1959 een gemengde dansavond in Hotel van Haaften te organiseren, kreeg hij veel kritiek van ouders en geestelijken.

Om de boel te stroomlijnen werd een katholieke jongerenvereniging opgericht, welke bekrachtigd werd tijdens de oprichtingsvergadering van 31 januari 1959. Er waren 32 aanwezigen die besloten dat iedere ongehuwde katholiek lid kon worden, mits hij of zij “innerlijke beschaving aan de dag legde”. Kapelaan Hoogenbosch kreeg een grote vinger in de pap, mede om de ouders gerust te stellen en hij stelde dat deze vereniging cultuur hoog in het vaandel moest dragen.

De eerste bestuursleden waren:

Albert Gerards – Voorzitter
Aart van Rossum – Secretaris
Ria Veelenturf – Penningmeester
Wim Bakker – Algemeen lid
Kees van Veldhuizen – Algemeen lid

Het eerste onderkomen was het schietlokaal “Wilhelm Tell” in de Wilhelminastraat (nabij het café “De Musketier”). Uiteindelijk werd de K van Katholiek aan het wankelen gebracht en werd de regel dat alleen ongehuwde lid mocht worden onder druk van teruggang in het aantal leden afgeschaft.

Tegenwoordig kan dus iedereen lid worden van sociëteit KRAS. De vereniging telt op dit moment zo’n 250 leden en organiseert maandelijks zeer leuke activiteiten.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Daan van Veldhuizen – Voorzitter
Bas Bakker – Penningmeester
Judith van Donk – Secretaris
Eric van Beelen – Ledenadministratie/Ledenavond
Jeroen Bot – Technische Dienst
Annemiek Oskam – Algemeen bestuurslid
Robert van Dijk – Algemeen bestuurslid

Kras is gevestigd aan de officiële Overtocht (Kraspoort) en is bijna elke vrijdagavond geopend. Kijk op de agenda voor de activiteiten.

Contact

Ronald Wiebenga (Secretaris)
Overtocht 15 B
2811 BS
Bodegraven

0172-611683 of 06-51604115
info@krasnieuws.nl
http://www.krasnieuws.nl

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk