KPJ Bodegraven

Over de KPJ

KPJ Bodegraven is een zeer veelzijdige vereniging die verschillende activiteiten en feesten organiseert. Van sportactiviteiten tot toneel en van klaverjasavonden tot feestavonden met de leukste DJ’s. Hieronder wat informatie over de geschiedenis van KPJ Bodegraven, en waar we voor staan.

Geschiedenis

De KPJ is opgericht in 1950 en bestond uit 18 leden. De eerste voorzitter van de, toen nog geheten LTJ (Land- en Tuinbouwjongens), was Jaap van Mastwijk. Vijf jaar later werd de LTM (Land- en Tuinbouwmeisjes) opgericht. Al snel werden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In 1963 werden de twee verenigingen tot één vereniging gemaakt, “De KPJ”.

De meeste activiteiten werden de eerste 12½ jaar in het (oude) parochiehuis aan de Oud Bodegraafseweg gehouden. Rond 1970 ging de KPJ zwerven door Bodegraven, Zwammerdam en Nieuwerbrug. In ieder geval, een vast adres was er niet meer. Er werden activiteiten bij leden thuis georganiseerd. In 1973 was er voor een half jaar onderdak bij de boerderij van de Drankenunie aan de Zuidzijde.

Er is lange tijd gezocht naar een eigen honk voor de KPJ, zonder resultaat. Gelukkig kon de KPJ 16 jaar lang in Turkenburg (1) terecht. In 1989 moet de KPJ weg uit het oude Turkenburg. De KPJ stond weer op straat. Het alternatief was het gebouw Turkenburg (2) in Noord. Dit ging enige tijd later tegen de vlakte.

Vanaf die tijd organiseerde de KPJ hun activiteiten in verschillende accommodaties, waaronder Het Evertshuis, het parochiehuis, de Sporthoeve, de Willibrordschool, De Zolder van ‘t Centrum en het HCB.

Maar… gelukkig is dat veranderd! Op dit moment wordt er namelijk druk gebouwd aan de Vrije Nesse, waar de KPJ onderdak gaat krijgen bij de nieuwe Willibrordschool. Alle info hierover kun je lezen op de pagina ‘Accommodatie’.

De vereniging

KPJ staat voor Katholieke Plattelands Jongeren. De vereniging heeft als doel een bijdrage te leveren aan de educatieve, sociale en de creatieve vorming van haar leden. Dit proberen we te bereiken door het organiseren van sportevenementen, toneel, afwisselende activiteiten en feestavonden.
De KPJ is een officiële vereniging waarbij de richtlijnen van deze vereniging zijn vastgelegd in statuten. Ieder lid wordt geacht deze te kennen. In de statuten staan de rechten en de plichten van KPJ-leden vastgelegd. Als je de statuten in wilt zien, kun je contact opnemen met het bestuur.

De vereniging bestaat uit leden met verschillende achtergronden. Een groot deel van het aantal leden is niet katholiek of plattelands. Dit is natuurlijk ook helemaal niet nodig; iedereen die het leuk vindt en zich betrokken voelt mag lid worden. De betekenis van KPJ is hedendaags vooral van symbolische/historische waarde.
De leeftijd van de leden loopt uiteen van 16 tot 30+. Het merendeel van de leden is tussen de 20 en 25 jaar. De meeste leden komen uit Bodegraven of omgeving.

KPJ Bodegraven telt op dit moment rond de 100 leden.

Organisatie KPJ

De KPJ Bodegraven is, zoals al eerder is vermeld, een vereniging. Hierin is de ledenvergadering het hoogste orgaan. De leden kunnen bij meerderheid van stemmen bepalen wat er gebeurt. De dagelijkse leiding van de vereniging ligt bij het bestuur. De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen. Een democratische organisatie bij uitstek dus. Wie er op dit moment in het bestuur zitten, kan je zien op de pagina ‘bestuur’. Als je iets te vragen hebt, kan je altijd met iemand uit het bestuur contact opnemen.

Minstens één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Het is de bedoeling dat alle leden hier hun stem uitbrengen. Een nieuw bestuur wordt gekozen en soms worden ook andere zaken beslist.

Activiteiten

KPJ Bodegraven organiseert veel verschillende activiteiten. Hieronder staat beschreven wat deze activiteiten inhouden.

Feestavonden

In de maanden oktober t/m april wordt op de eerste zaterdag van de maand een feestavond georganiseerd in Het Evertshuis. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk, en worden druk bezocht door de Bodegraafse jongeren. De muziek op deze avonden wordt verzorgd door verschillende DJ’s of bands. De feesten beginnen om 22:00 uur, om 23:30 uur sluit de deur om problemen met omwonenden te voorkomen. De feesten duren tot 2:00 uur.
Een feest van een andere orde is het tentfeest in september. Dit jaarlijkse evenement wordt al meer dan 10 jaar met succes georganiseerd. Voorheen vond het plaats in de manege, maar tegenwoordig wordt de feesttent neergezet in een weiland aan de J.C. Hoogendoornlaan.
Eén feestavond wordt buiten Bodegraven georganiseerd; het befaamde KPJ ON TOUR! Dit houdt in dat we met bussen naar een grote discotheek afreizen, met voor ieder wat wils. Er zijn jaren bij dat we met ruim 200 man afreizen.

KPJ Café

KPJ Café wordt op dit moment niet met een bepaalde regelmaat georganiseerd: Ongeveer 5 keer per jaar wordt een bijzondere avond georganiseerd in zaal 108 van het Evertshuis met een thema (karaoke, filmavond, sinterklaas, etc.).

Sport
Binnen de KPJ kan je erg veel aan sport doen. Een grote diversiteit aansporten wordt georganiseerd door KPJ Bodegraven en omliggende verenigingen.Een aantal van deze sporten zijn: (pinkster)voetbal, schaatsen, hardlopen (rondje Droogh) en mountainbiken. Daarnaast worden nog eens vele andere sporten beoefend. Bij het sporten staat niet alleen winnen centraal, maar zeker ook de gezelligheid. Soms wordt er ook een sport-weekend georganiseerd, zoals bijvoorbeeld wadlopen, kanoën, zeilen enzovoort.

Toneel
Elk jaar wordt er een toneelstuk opgevoerd door een aantal KPJ-leden. Het toneelstuk kan variëren van een drama tot een klucht. Indien een lid toneel wilt spelen kan die contact opnemen met de betreffende bestuursleden.

Uitwisseling

Er bestaan in Nederland vele KPJ-verenigingen. Soms wordt er een uitwisseling georganiseerd, waarbij leden van een vereniging elders uit het (buiten)land een weekend naar Bodegraven komen. Vervolgens wordt dan een programma van activiteiten opgesteld waar KPJ Bodegraven en de bezoekende vereniging zich van hun beste kant kunnen laten zien. Daarna gaat Bodegraven bij de andere vereniging op bezoek (of andersom).

‘t Braeckpraetje

Elke maand wordt “‘t Braeckpraetje” uitgegeven. Hierin staan de activiteiten die komende maand georganiseerd worden. Tevens worden de activiteiten van de afgelopen maand beschreven. Wie de naam “‘t Braeckpraetje” ooit heeft verzonnen is niet duidelijk. Dit maandelijkse clubblad geeft informatie voor de leden en door de leden. Het blad wordt verzorgd door de redactie van de KPJ. Ieder lid kan een stukje bij de redactie inleveren, wat dan de volgende maand in de “Braeck” te lezen is.

Accommodatie

Aangezien er veel verschillende activiteiten georganiseerd worden, moest er voorheen van verschillende accommodaties gebruik gemaakt worden. Dit wegens het ontbreken van een eigen honk. De feestavonden vinden plaats in de theaterzaal van het Evertshuis. Ook KPJ Café vindt plaats in het Evertshuis, maar dan in zaal 108. Het tentfeest vindt plaats in een feesttent aan de J.C. Hoogendoornlaan. Voor sportactiviteiten wordt uitgeweken naar een sportaccommodatie in de omgeving, bijvoorbeeld ESTO, de Sporthoeve, zwembad De Kuil. Toneel en cabaret vindt plaats in Het Evertshuis of het Parochiehuis.

Maar gelukkig… de zoektocht naar een eigen gebouw is nu voltooid! We krijgen onderdak in de nieuwbouw van de Willibrordschool te Bodegraven. Meer info hierover kan je vinden op de pagina ‘Accommodatie’.

Actieve Leden

Een vereniging kan niet bestaan zonder actieve leden. Dit geldt ook voor de KPJ. Elke activiteit gaat gepaard met veel werk. Het bestuur plant, organiseert en evalueert de activiteiten.

Voor de feestavonden wordt zij bijgestaan door ongeveer 30 barcommissieleden. Deze helpen tijdens een feestavond met in- en opruimen en het bedienen van dorstige bezoekers. De barcommissiecommissie (BCC) stelt de schema’s op voor de diensten en verzorgt de inkopen. Ieder jaar worden de barcommissieleden in de watten gelegd voor hun geleverde prestaties: het jaarlijkse barcommissie-uitje. De sportactiviteiten worden geregeld door de sportcommissie. Het sporten zelf wordt gedaan door sportieve leden. Losse activiteiten zijn ondergebracht in de sportiviteitencommissie: weekend weg, uitwisseling, KPJ Café, dauwtrappen etc. Het Braeckpraetje wordt verzorgd door de redactie.

Maar zoals bij veel verenigingen, zit de KPJ ook met het probleem van te weinig actieve leden. Zou jij actief willen worden bij de KPJ, bijvoorbeeld in een commissie of zelfs in het bestuur? Neem dan contact op met een van de bestuursleden!

Contact

KPJ Bodegraven ( voorzitter: Femke Straver)
Dronenplein 1 B
2411 HE
Bodegraven

06-48320108
contact@kpj.nl
http://www.kpj.nl

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk