Magda Knap

Kunstschilder

Allegorische vertellingen


Magda Knap’s vertellingen voltrekken zich in onnatuurlijke landschappen: bomen met duizenden blaadjes, bloemen, vogels, vlinders, vissen.

Komen er mensen in haar schilderijen voor, dan nemen ze een onopvallende, verscholen plaats in het landschap in. En waar gezichten op de voorgrond komen, verstillen ze tot maskers.
Zo vertaalt Magda vanuit haar innerlijk haar gedachten en emoties in allegorische beelden.
Magda heeft jaren achter zich waarin veel gebeurde, en, waarin zij ook zoveel wilde. Verzet tegen menselijke wreedheid, tegen agressie en tegen oppervlakkigheid, omgezet in creativiteit.
Het is niet noodzakelijk dat de kijker haar verhalen kent of doorgrondt.
Wie kijkt, zich overgeeft, zich wellicht laat inspireren door de titels, zal voorbij de verwondering zijn/haar eigen verhaal vinden.

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk