Kinderkoor Young Aidomen, De Ark

Kinderkoor Young Aidomen

Op 16 januari 2009 is het kinderkoor Young Aidomen opgericht. Sinds de start oefenen de jonge leden van dit koor met groot plezier en genieten we samen van muziek en de liederen. Het kinderkoor treedt zo’n 4 keer per jaar op in kerkdiensten of andere gelegenheden.

 

Kinderkoor Young Aidomen is er voor kinderen van groep 3 – 8 van de basisschool. We oefenen op vrijdagavond in de kerkzaal van “De Ark”.

Het koor staat onder leiding van dirigent Judith van de Wilt en wordt begeleid door Marco Spits (piano).

Vind jij of uw kind het leuk om te zingen kom dan vooral een keer kijken en/of meezingen.
Voor vragen kunt u mail sturen aan:

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk