RK Jongerenkoor Sint Willibrordus

Wij zijn een enthousiast koor met jongeren van 12 t/m 35 jaar. Iedere donderdagavond oefenen wij van 19.30 tot 21.00 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Overtocht in Bodegraven. Om 20.15 uur houden we een korte pauze. Onder het genot van een kopje koffie, thee of fris is er tijd om even gezellig bij te kletsen.

Ongeveer één keer per maand verzorgen wij een liturgische viering in de RK Willibrorduskerk. Onze parochie maakt deel uit van de federatie “Levend Water” waarin ook Reeuwijk (Brug en-Dorp) Boskoop, Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen deel van uit maken. Jongerenkoor Sint Willibrordus heeft in deze samenhang al tientallen jaren zijn eigen plek en functie voor jonge mensen.

Naar onze repetities en vieringen in onze eigen kerk organiseren we regelmatig leuke activiteiten met elkaar. Zo hebben we de jaarlijkse afsluiting van het seizoen: een leuk of sportief slotactiviteit overdag met na de slotviering een heerlijke barbecue. Maar ook een spelletjesavond, poolen, bowlen of een weekendje weg staat op de agenda. Tot slot mogen we ook het jaarlijkse Nationale Jongerenkorenfestival in Rijsbergen zeker niet vergeten. Hier kijken we het hele jaar naar uit!

Doelstelling vereniging  :   liturgische ondersteuning van vieringen.

Iedere donderdag repeteren we van 19.30-21.00 en een keer in de maand zingen we tijdens een jongerenviering in de Willibrorduskerk in Bodegraven.

Kijk voor meer informatie op www.jkwillibrordus.nl en facebook.com/jkwillibrordus

 

 

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk