Jazzband “Keep on Going”

Spelen van Jazz Muziek recreatie en bij optredens

Jazzband

Keep on Going is de ‘bandnaam’ van een groep muzikanten die gezamenlijk tot doel hebben om jazzmuziek te spelen. KoG is geen vereniging, maar een samenwerkingsverband van individuele muzikanten. Keep on Going is ontstaan in 2007 en voortgekomen uit de inmiddels opgeheven muziekvereniging Semper Avanti.

Keep on Going repeteert op de maandagavond onder leiding van een professionele bandleider. De bandleider bepaalt in overleg met de muzikanten de muziek die wordt gespeeld en arrangeert deze zodanig dat die geschikt is voor de instrumentale samenstelling en muzikale capaciteit van de muzikanten.

Keep on Going is een jazzband met unieke samenstelling van instrumenten en heeft daardoor een eigen sound. KoG kent een mix van professionele – en amateur muzikanten en heeft een uniek, breed en gevarieerd repertoire van jazz en blues muziek: ballads, up-tempo composities, classics en jazz standards.

Per december 2014 heeft Keep on Going de volgende bezetting: klarinet, altsax, 2x tenorsax, baritonsax, 2 x trompet, piano, bas, drums en percussie/foley artist.

Doelgroepen

Het repertoire van KoG is geschikt voor verschillende doelgroepen. Dit zijn (niet uitputtend) theaters, cafés, bedrijven (bedrijfsfeesten), verenigingen/stichtingen, festivals, beurzen, gemeenten, jaarmarkten, campings (entertainment programma), particulieren (feesten).

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk