Fryske Krite Vereinging fier fans hus

Om voor Friezen in den vreemde toch een stukje thuis te kunnen ervaren, werden in de vorige eeuw Friese verenigingen opgericht. Zo ook in Bodegraven. Hier werd op 15 januari 1946 ‘Fryske Krite Fier fan Hûs Boadegraven e.o.’ opgericht.

Pas ver na de Tweede Wereldoorlog mochten de kerkdiensten in de Friese taal gehouden worden. Voorheen werd het Woord van God uitsluitend in het Nederlands gebracht. Maar wie in Friesland woonde, sprak Fries: thuis, op straat en waar je ook was. Daarom was de eerste schooldag voor Fries kinderen dubbel spannend: van de ene op de andere dag moesten ze de voor hen zo vertrouwde ‘memmetaal’ inruilen voor het Nederlands.

De Friezen hebben altijd hun eigen taal en cultuur hoog gehouden. Toen eind negentiende eeuw veel van hen Friesland noodgedwongen moesten verlaten om elders werk te vinden, werden op plaatsen waar zij zich vestigden ‘krite’ (verenigingen) opgericht om in den vreemde toch een stukje thuis te kunnen ervaren. Zo ook in Bodegraven. Hier werd op 15 januari 1946 ‘Fryske Krite Fier fan Hûs Boadegraven e.o.’ opgericht. Het 65-jarig bestaan werd op 26 maart 2011 groots gevierd in het Evertshuis.

De Friese vereniging in Midden-Holland beschikt over eigen spelers en deze toneelploeg brengt jaarlijks een avondvullend programma met twee eenakters.

Contact

T. Broere-Tiesinga
Raaigras 22
2411 DW
Bodegraven

0172-615129
dbroere@hetnet.nl
http://www.fryskebutenfryslan.nl

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk