Fort Wierickerschans

Tijdloos

In 1673 is uit pure noodzaak verdedigingswerk Fort Wierickerschans gebouwd om hiermee een herhaling van het rampjaar 1672 te voorkomen.
De plattegrond van het fort is in oorsprong gemaakt volgens het Oud Nederlandse stelsel en leek sterk op de omliggende z.g. ‘stercke steden’ die ook bescherming vonden achter poorten, walgangen en bastions. Enkele voorbeelden zijn Woerden, Oudewater, Schoonhoven, etc. Door de uitbreiding van die steden zijn deze poorten, walgangen en bastions in de negentiende eeuw veel gesloopt en weggegraven. Fort Wierickerschans is steeds aangepast aan de veranderingen en inzichten van de krijgsmacht, maar de oorspronkelijke vorm heeft hij behouden. Op Fort Wierickerschans zijn deze eeuwenoude bouwsporen nog zichtbaar. Wij noemen het een tijdloos militair monument.

Grenzeloos

Ondanks de veranderende militaire functies die het fort in de loop der eeuwen heeft ondergaan is de oorspronkelijke vorm behouden gebleven. Recent heeft het zijn militaire rol de rug toegekeerd en is het fort herbestemd voor multifunctioneel gebruik. Dit betekent echter niet dat het verleden verstopt is . De historische details zijn nog steeds zichtbaar en beleefbaar. Daardoor doet een bezoek aan het fort de grenzen tussen heden en verleden vervagen. Dit maakt deze plek uniek en grenzeloos.

Eindeloos

Omringt door cirkels van ongekende omvang gaat Fort Wierickerschans door de tijd. De slogan ‘Koester Oud Denk Nieuw’ is op Fort Wierickerschans vanaf 1673 van toepassing. Elk moment weet het fort zich weer aan te passen aan de nieuwe tijd. Van verdedigingswerk en huisvesting naar ’s Lands Kruitmagazijn, vervolgens van internationaal zenderpark naar multifunctioneel centrum.
De mogelijkheden op Fort Wierickerschans zijn eindeloos.
Wij ontvangen u graag voor een persoonlijk gesprek.
Team Fort Wierickerschans

DE LIGGING

De Wierickerschans ligt in het Groene Hart, tussen Bodegraven en Woerden, waar de Romeinse Limes en de Oude Hollandse Waterlinie elkaar kruisten. Ook uit ecologisch oogpunt is de plek bijzonder: het enige open venster tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het Groene Hart. Het vormt daarmee een fragiele, cruciale schakel voor de Natte As. Maar Wierickerschans markeert ook de grens waarover de graven van Holland en de bisschop van Utrecht eeuwenlang een dispuut hadden en waar men elkaar bestreed. Het is, kortom, een bijzonder plekje op de kaart van Nederland.

In april 2008 heeft Stichting Fort Wierickerschans Groep de gebouwen en terreinen voor vijftig jaar in erfpacht gekregen. De stichting restaureerde met financiële steun van de Provincie Zuid-Holland en met ondersteuning van de gemeente Bodegraven Reeuwijk het Fort tot wat het nu is: een recreatief en toeristisch centrum voor een breed publiek. Fort Wierickerschans bv neemt de exploitatie ter hand, waarbij niet alleen het Fort maar ook de omgeving wordt betrokken.

HISTORIE

Verscholen aan de Oude Rijn, midden in het Groene Hart, ligt Fort Wierickerschans. Het is een uniek en relatief gaaf restant van de Oude Hollandse Waterlinie. Fort Wierickerschans is in 1673 gebouwd als versterking van de Oude Hollandse waterlinie na het ‘bijna debakel’ in het Rampjaar 1672. Nadat in de 19e eeuw de waterlinie meer naar het oosten werd verlegd, kreeg de Schans ook voor deze Nieuwe Hollandse Waterlinie een functie, namelijk als kruit- en munitiedepot. In de tweede helft van de 20e eeuw verloor het fort zijn militaire functie. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft het aangemerkt als Rijksmonument.

VAN HARTE WELKOM

Fort Wierickerschans is regelmatig open voor publiek en een bezoek aan het fort kan op eigen gelegenheid plaatsvinden of onder leiding van een gids. Daarnaast is Fort Wierickerschans een prachtige en inspirerende locatie voor onder meer bezoekjes van schoolklassen. Peter Kraan: Wij zijn bovendien trots dat het fort is aangewezen als officiële trouwlocatie. We hebben voor feesten- en partijen een capaciteit tot maar liefst 1000 personen. Bedrijven maken daarnaast graag gebruik van het Fort voor vergaderingen of evenementen.


Varen over de Wiericke

De Enkele Wiericke, ook wel de Kleine Wiericke genoemd, is ontstaan uit de behoefte voor extra afwatering vanuit de Oude Rijn. Hiermee werd de Oude Rijn met de Hollandse IJssel verbonden. Voor de afwatering werd naderhand zelfs ook nog de Dubbele Wiericke, oftewel de Grote Wiericke, gegraven, omdat de Enkele Wiericke de waterstroom niet alleen aan kon. Degenen die met enige regelmaat over de A12 van Utrecht naar Rotterdam rijden, zullen de naambordjes langs de snelweg vast wel een keer gezien hebben. Fort Wierickerschans heeft zijn naam aan de Wiericke te danken.
De Enkele Wiericke mag niet bevaren worden met gemotoriseerde boten. Dit heeft te maken met de bescherming van de oevers en de natuur in en rond de Enkele Wiericke. Vanuit het project “Varen over de Wiericke” worden er daarom twee elektrisch aangedreven boten ingezet, die voorheen dienstdeden als trekschuiten voor de provincie. Nu worden met deze zogenoemde fluisterboten de wateren in het achtergelegen poldergebied bevaren. Omdat alleen voor onze twee fluisterboten een keurvergunning is afgegeven door het Hoogheemraadschap, is deze boottocht uniek.

De wiericke is ooit aangelegd voor afwatering van de Oude Rijn. In eerste instantie werd de Enkele Wiericke gegraven en later werd de Dubbele of Grote Wiericke aangelegd. Ford Wierickerschans heeft twee elektronisch aangedreven boten, waarmee bezoekers langzaam, nel als vroeger tijden, per schip de Wiericke kunnen afzakken.

 

 

Contact

Fort Wierickerschans
Noordzijde 126 a
2411 RG
Bodegraven

0172-611366
info@fortwierickerschans.nl
http:// www.fortwierickerschansgroep.nl

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk