Els van der Burg.

Els is een kleurrijk persoon, ze doet van alles:

Evenementen bedenken en organiseren, muziek maken, verhalen vertellen, schooloptredens, decors maken, poppenkast.
Muziek bij recepties, feesten en partijen, op straat, voor kinderen, senioren enz.

Alleen of met een groep van 2 tot 6 man. Muziek uit 1350, 1672 of folk-muziek.

Niet versterkt en onbespoten, origineel en enthousiast: fluit, viool, doedelzak (de bescheiden Nederlandse en Zweedse variant), trom enz.
Door haar werk bij Archeon heeft ze veel ervaring met mensen van alle leeftijden en gezindten.

Els van der Burg
Grondel 15
2411 DL
Bodegraven
Telefoon: 0172 615393
email: duitsburg42@hetnet.nl
website: www.facebook.com/els.vanderburg

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk