“De Boreftse Zangers

Mogen wij ons even voorstellen?

Het koor “De Boreftse Zangers” is opgericht in 2010.

Inmiddels bestaat het koor uit ruim 50 zangers en zangeressen uit Bodegraven en omgeving, begeleid door een dirigent(e) en een muzikale ondersteuning van een aantal muzikanten. Het gaat bij ons om het plezier van het zingen ; met andere woorden “we zijn laagdrempelig”.

Repertoire

Het repertoire van het koor bestaat uit zeemansliedjes en gezellige (oud) Hollandse liedjes.
Ook is er een kerstrepertoire opgebouwd.

Doelgroep
Het koor treedt op bij jubilea, bruiloften en partijen, evenementen, bedrijfsfeesten en verzorgingshuizen.
Het koor is vooral geliefd bij de iets oudere generatie.

Repeteren
De repetities beginnen vrijdags om 13.30 uur in de Ichthuskerk aan de Stationsweg 17 in Bodegraven.
Na een uurtje gezongen te hebben, is het tijd voor koffie en vaak een verjaardagtraktatie.

Het koor kent een zomerreces.

Muziek- en notenschrift
De muzikanten krijgen een lied per notenschrift aangeleverd.
De teksten voor de zangers en zangeressen worden gedrukt en voorzien van praktische aanwijzingen.
Bij de repetities en optredens wordt gebruik gemaakt van een autocue.

Lidmaatschap en optredens
Mocht u geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap of in een optreden van “De Boreftse Zangers”, mail dan, zonder enige verplichting, naar info@deborftsezangers.nl

Bezoekadres :
Gebouw “de Regenboog” , Stationsweg 17 – 2411 CK Bodegraven (naast de Ichthuskerk)

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk