Christelijke Gemengd Koor Deo Favente

Het koor bestaat reeds sinds februari 1968 en heeft dus al meer dan 45 jaar zijn plaats in de gemeente, maar ook daar buiten. Het doel van het koor was toen en is nu nog: ‘De onderlinge band te bevorderen en de gemeentezang te ondersteunen.’

We zingen dan ook veel psalmen, berijmd en onberijmd, in allerlei zettingen. Ook werken van Bach, Buxtehude, Leander van der Steen e.a. staan regelmatig op het programma, terwijl we ook modernere muziek weten te waarderen.

Op dit moment bestaat het koor uit ca. 40 leden. Sinds september 2010 staat het onder de deskundige en enthousiaste leiding van Esther de Bel – Brouwer.

Wij weten ons rijk gezegend meerdere keren per jaar van Gods grootheid te mogen zingen. We doen dit bij allerlei gelegenheden, op diverse lokaties. Hiervoor wordt iedere woensdagavond zeer gemotiveerd gerepeteerd.

Contact

I.M. Amersfoort-van Eck
Kerkstraat 174
2411 AH
Bodegraven

0172-616065
deofavente@kpnplanet.nl
http://info.ggbodegraven.nl

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk