Christelijk Nederlandstalig Gemengd Koor Stralend Licht

Christelijk Nederlandstalig Gemengd Koor  


 STRALEND LICHT

Stralend Licht”
is een interkerkelijk koor

Wij zingen Nederlandstalige christelijke liederen
uit o.a. Opwekking en Op Toonhoogte

Ontmoeting en Gezelligheid
staan bovenaan
op onze repetitieavonden

Contact

G.W. Brons
Vrije Nesse 25
2411 GN
Bodegraven

0172-577970
gewiekebrons@hotmail.com
http://www.stralendlicht.weebly.com

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk