Michiel van de Burgt

Theatermaker Michiel van de Burgt bestaat uit Michiel van de Burgt en Sharon Slachter.

U kunt bij hen terecht voor regie, tekst, vormgeving en choreografie voor theater. Ook voor workshops in acteren, dans, film en grime voor kinderen en volwassenen. Maar ook presentatie en theateracts voor feesten en festivals.

Visie en missie

Wij willen zoveel mogelijk verschillende doelgroepen in de maatschappij in aanraking laten komen met theater, omdat kunst en cultuur van essentieel belang is voor de sociale vorming onder de bevolking. Het verrijkt jong en oud in hun primaire behoefte aan veiligheid, aanzien, kennis en vaardigheden, dit stimuleert de ontwikkeling zowel sociaal, cognitief als motorisch. Mensen in beweging actief en/of creatief zijn zelfbewuster, gelukkiger en leveren een positieve bijdrage aan de sfeer in de samenleving. De theatermakers spannen zich in om dit gevoel bij zoveel mogelijk mensen te creëren. Dit doormiddel van educatie, het maken van voorstellingen en in de vorm van theateracts.

Michiel speelt hiernaast op scholen een educatieve cabaretvoorstelling over verkeersveiligheid.

In Bodegraven-Reeuwijk gaven ze workshops voor Bravo, Kidzzproef en diverse scholen.

Ze verzorgen jaren lang de theateravond van Vakantiespeelweek Nieuwerbrug, werken mee aan Nieuwerbrug Draait Doorrr, maakten de filmpjes voor het verkiezingsdebat van RTV Bodegraven, organiseerden Ik hou van Nieuwerbrug, helpen Republiek aan den Rijn en deden theateracts op Fort Wierickerschans.

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk