Stichting Volksvermaak Reeuwijk

Ontstaan van de stichting

De stichting Volksvermaak Reeuwijk is in mei 2017 opgericht door Rudi Otto, Dennis van der Made en Manon Hagenauw met het doel om meerdere evenementen te gaan organiseren voor jong & oud in Reeuwijk en dan voornamelijk gericht om Reeuwijk-Brug.

Het idee om deze stichting op te zetten is gekomen nadat we afgelopen jaar met Koningsdag in Reeuwijk merkten dat er steeds minder georganiseerd werd. Ook zagen we dat er steeds minder bezoekers op Koningsdag kwamen. Het vorige Oranje comité had al aangegeven dat ze opzoek waren naar vervangers om de organisatie van Koningsdag in Reeuwijk-Brug over te nemen.

Zo gezegd zo gedaan, we hebben een afspraak gemaakt met het vorige Oranje comité en besloten om de organisatie over te nemen.
Het Oranje comité zoals die stond was niet ondergebracht binnen een stichting of vereniging en dit was iets wat wij wel graag wilde doen. We hebben uiteindelijk besloten om de Stichting Volksvermaak Reeuwijk op te richten. De naam van de stichting hebben we afgekeken uit het dorp waar onze schoonfamilie vandaan komt. De stichting daar organiseert ook verschillende evenementen in het dorp die veelal vrij toegankelijk zijn en gericht op jong & oud. Onder de noemer Volksvermaak Reeuwijk kunnen we allerlei verschillende evenementen organiseren omdat het niet gekoppeld is aan een bepaald evenement.

Nadat alles geregeld was en de stichting een feit zijn we gelijk begonnen om sponsors te zoeken voor ons eerste evenement “KONINGSDAG REEUWIJK-BRUG 2018”.

Al snel hierna kwamen we in aanraking met de Stichting muziekfestival Reeuwijk, de organisatie van Bruisend Reeuwijk. We werden uitgenodigd om bij een vergadering aanwezig te zijn en zijn hier niet meer weggegaan. Nadat er afgelopen jaar een succesvolle editie van Bruisend Reeuwijk is georganiseerd door de stichting Muziekfestival Reeuwijk is het idee geopperd om te kijken of we Bruisend Reeuwijk ook konden gaan organiseren vanuit de stichting Volksvermaak Reeuwijk. Dit werd goed ontvangen binnen de organisatie van Bruisend Reeuwijk en zijn hiermee aan de slag gegaan. Aangezien er binnen het bestuur van de stichting Muziekfestival Reeuwijk een aantal wijzigingen plaatsvonden lag de weg open. Op 1 januari 2018 is Bruisend Reeuwijk officieel overgedragen aan de stichting Volksvermaak Reeuwijk.

Een aantal mensen van de stichting Muziekfestival Reeuwijk gaan mee naar de stichting Volksvermaak Reeuwijk. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Rudi Otto, Dennis van der Made, Ardy van Eijk en Richard van de Graaf. Daarnaast worden wij ondersteund door Eric Voskuil die veel zaken regelt voor de stichting.

Wij gaan als stichting deze uitdaging met veel plezier aan en hopen veel mooie, leuke en voornamelijk gezellige evenementen te organiseren voor jong & oud.


Het dagelijks bestuur van de de stichting bestaat uit :

Rudi Otto – Voorzitter
Dennis van de Made – Vice voorzitter
Ardy van Eijk – Secretaris
Richard van de Graaf – Penningmeester
Eric Voskuil – Bestuurslid
Sven Verkleij – Bestuurslid

Contact

Stichting Volksvermaak Reeuwijk
Zonnedauw 4
2811 RM
Reeuwijk

Rudi Otto (voorzitter) 06 – 54 98 19 09 Ardy van Eijk (secretaris) 06 – 83 21 51 07
info@volksvermaakreeuwijk.nl
http://www.volksvermaakreeuwijk.nl

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk