Agenda - Overige

Zoeken in Overige

Wat is er te doen?

Zaterdag 18 september 2021

Atelier en Kunstroute 2021

Laatste nieuws: Kunstroute verplaatst naar 18 en 19 september 2021 Onze tweejaarlijkse atelier-kunstroute die in mei gehouden zou worden is verplaatst naar zaterdag 18 en zondag 19 september 2021. Na overleg met burgemeester Christiaan van der Kamp en diverse overheidsinstanties zijn wij tot de conclusie gekomen dat een Kunstroute in mei een te groot risico […]

Lees meer...

Vrijdag 09 april 2021

KUNSTCAFÉ lezing door Rien Nobel – Landart in Nederland

Landschapskunst is een stroming in de moderne kunst uit de jaren 60 van de vorige eeuw als protest tegen vastgeroeste tradities. Nederland heeft naar verhouding met andere landen een groot aantal kunstwerken omdat het Rijk bij de ontwikkeling van de landschappen van de Flevopolders, geld vrijmaakte voor kunst. Rien Nobel vertelt uitgebreid over Land Art […]

Lees meer...

Vrijdag 30 april 2021

Julika Marijn – Etty Hillesum ‘Dat onverwoestbare in mij’

ONDER VOORBEHOUD i.v.m. CORONA / 1,5 meter MAATREGELEN. Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en brieven – genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot- spreken wereldwijd tot de verbeelding. Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar […]

Lees meer...

Dinsdag 01 juni 2021

Ruud Broekhuizen – Een Lege Plek

In ‘Een Lege Plek‘ is dichter en performer Ruud Broekhuizen op zoek naar een plek waar hij tot rust kan komen als het helemaal mis lijkt te gaan met de liefde. Hij vindt de rust in het bos, waar hij op een bizarre plek een zeer bijzondere man ontmoet. Ze vertellen elkaar hun levensverhaal en […]

Lees meer...

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk