De Boreftse Zangers

Bezoekadres: Beemdgras 31, 2804 NS Gouda.

Wie zijn wij

Wij zijn zangers uit Bodegraven en omstreken. Het gaat bij ons om het plezier van het zingen. Van een koorlid wordt verwacht, dat men zuiver kan zingen. Nieuwe koorleden worden daarop getest. Wonderen van zangtechniek worden niet verwacht. Met andere woorden: “We zijn laagdrempelig

Wat zang betreft kent het koor drie stijlen.

We zingen bekende (soms wat oudere) Nederlandstalige liedjes. Die vinden vaak hun oorsprong in de zestiger- en zeventigerjaren van de vorige eeuw. Wat bekende buitenlandse liederen behoren ook tot het repertoire.

We zingen ook shanty-liederen en zeemansliederen. Vandaar dat het koor hier en daar als “Shanty-koor“ te boek staat. Als shanty-koor, dus met liederen beperkt tot alleen dat genre, treden we ook op.

Ook is er een kerstrepertoire opgebouwd

Repeteren
De repetities beginnen vrijdags om 13.30 uur in de repetitieruimte die gelegen is aan de stationsweg 17 te Bodegraven.
Na een uurtje  gezongen te hebben is er tijd voor koffie en vaak een verjaardagstraktatie.
De vereniging kent een zomerreces. Dat wordt afhankelijk van de optredens door het bestuur vastgesteld.

Muziek- of notenschrift

De muzikanten krijgen een lied per notenschrift aangeleverd. De teksten voor de zangers worden gedrukt en voorzien van praktische aanwijzingen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van autocue (=tekstbeeldscherm).

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk