Kunstgeschiedenis in Huis van Alles Bodegraven

Woensdag 18 september 2019

Op 4 september organiseert Evert Roelofs in het Huis van Alles Bodegraven een startavond Kunstgeschiedenis in het Huis van alles in Bodegraven.

Tijdens de startbijeenkomst wordt de opzet van de cursus kunstgeschiedenis toegelicht en worden wensen en behoeftes van geïnteresseerden geïnventariseerd. Ook wordt met de geïnteresseerden de vervolgdata voor de cursus afgestemd, zodat deze voor zoveel mogelijk mensen goed uitkomen.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten voor iedereen die belangstelling heeft voor beeldende kunst. In groepen van 8 tot maximaal 12 deelnemers wordt de ontwikkeling van schilderkunst in Europa vanaf 1800 verkend.

De eerste les gaat in vogelvlucht over de aanloop tot 1800 De cursus is een statische kennisoverdracht maar wordt gegeven vanuit zien en ervaren waartoe de verschillende tijden en stromingen ons hebben gebracht.

Doordat de invalshoek is om de stromingen te plaatsen in de historische ontwikkelingen van die tijd speelt voorkennis geen rol.

De bijeenkomst bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur, maar omdat de cursus maatwerk is zijn tijden en inhoud flexibel te kiezen. Naar gelang de wensen en behoefte van de deelnemers wordt de inhoud aangepast.

De cursus wordt gegeven in Het Huis van Alles aan de Vromade in Bodegraven
tijd van 19:30 uur tot 20:30 uur

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Evert Roelofs ewproelofs@caiway.net

Huis van Alles Bodegraven-Reeuwijk

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk