Expositie in Het Groene Harthuys: Bodegraven, oorlog en bevrijding

Dinsdag 17 mei 2022

Bij De Stichting Historische Kring Bodegraven is een expositie over “Oorlog en bevrijding”. In de periode van 2 t/m 20 mei is het Groene Harthuys overdag geopend. Op deze expositie zijn er toch weer nieuwe verhalen en foto’s met oude documentatie uit die moeilijke periode te zien.

In 2020 stond deze expositie al gepland, maar de corona verhinderde dat. Ook kwam toen het boek uit ”75 jaar Vrijheid” met herinneringen en aanvullende verhalen over omgekomen Bodegravers in WOII. Dit boek is nog beperkt te koop.

Omdat Stichting Historische Kring Bodegraven weer andere verhalen en herinneringen tegen kwamen, hebben ze ook een extra gratis gids uitgegeven, met ook de titel “Bodegraven oorlog en bevrijding”, speciaal voor de donateurs.

De expositie is te zien in het Groene Harthuys gelegen in de Bouwsteeg op nr.6.

Het Groene Harthuys

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk