Atelier en Kunstroute 2021

Zaterdag 18 september 2021

Laatste nieuws: Kunstroute verplaatst naar 18 en 19 september 2021

Onze tweejaarlijkse atelier-kunstroute die in mei gehouden zou worden is verplaatst naar zaterdag 18 en zondag 19 september 2021. Na overleg met burgemeester Christiaan van der Kamp en diverse overheidsinstanties zijn wij tot de conclusie gekomen dat een Kunstroute in mei een te groot risico is.

Ruim 100 lokale kunstenaars openen nu op 18 en 19 september hun deuren om te tonen wat er in de afgelopen 2 jaar aan kunstwerken gecreëerd en gemaakt is.

Op www.kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl kunt u de deelnemers aan de Kunstroute vinden.

Wilt u deelnemen aan de Kunstroute?

Als u zich nog niet aangemeld hebt voor de Kunstroute en toch wilt deelnemen dan kunt u zich nog aanmelden, ook als uzelf geen locatie hebt. Op onze website: www.kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl staat het inschrijfformulier.

Kunstrouteboekjes

Ook dit jaar worden er weer kunstroute-boekjes in het bekende A6-formaat gedrukt met daarin een beschrijving en de expositie locatie van alle kunstenaars. In alle kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal het boekje huis aan huis verspreid worden.

Muziek tijdens de Kunstroute

Dit jaar willen we de Kunstroute opvrolijken met muziek en zang. Op diverse locaties kunt u op gezette tijden genieten van lokale muziek- en zanggroepjes.
Wilt u ook de route verlevendigen met uw muziek maar heeft u zich nog niet aangemeld dan kunt u een e-mail sturen naar info@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl

Stichting Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk

Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwilligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het kunst & cultuur betreft, te bevorderen. De commissie is een klankbord voor de gemeente en een aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, verenigingen, bands en inwoners waar het gaat om cultuuraangelegenheden. De commissie zal verschillende initiatieven ondersteunen en ontplooien die bijdragen aan de kunst en cultuur.

© 2019 Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk